1. Renata Kobzová, se sídlem Rybnická 51a, 634 00 Brno, zpracovává v případě vyplnění a odeslání kontaktního formuláře nebo v případě vyplnění a odeslání formuláře s projeveným zájmem o nákup obrazu, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • emailovou adresu.

2. Jméno, příjmení a email je nutné zpracovat pro odpověď na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře nebo kvůli realizaci prodeje obrazu. Tyto osobní údaje budou Renatou Kobzovou zpracovávány po dobu 6 měsíců.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Renatou Kobzovou, tedy správcem osobních údajů.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.